UPS Agpower ET 30kVA wraz z bypassem zewnętrznym – Remondis Szczecin

UPS Agpower ET 30kVA wraz z bypassem zewnętrznym – Remondis Szczecin

UPS Agpower ET 30kVA z bypassem serwisowym zewnętrznym

W nowym budynku biurowym Remondis w Szczecinie w pomieszczeniu serwerowni został zainstalowany zasilacz UPS Agpower ET 30kVA wraz z zestawem baterii wewnatrz zasilacza i zewnętrznym bypassem serwisowym. UPS zapewnia ciągłość zasilania dla stacji roboczych jak również dla urządzeń w serwerowni. Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych komunikuje się z zasilaczem UPS poprzez sieć LAN i kartę SNMP zasilacza, co pozwala bezpiecznie zachować efekty pracy wykonywanej na stacjach roboczych podczas awarii zasilania miejskiego.