UPS Agpower ETX 60kVA wraz z systemem BACS – TVP Lublin

UPS Agpower ETX 60kVA wraz z systemem BACS – TVP Lublin

UPS Agpower ETX 60kVA pracujący z bateriami kontrolowanymi przez system BACS

Na potrzeby zabezpieczenia zasilania urządzeń operatorskich i zapewnienia ciągłości emisji programów telewizyjnych emitowanych przez TVP Lublin zainstalowano zasilacz UPS Agpower ETX 60 wraz z bypassem zewnętrznym serwisowym oraz zestawem baterii monitorowanym przez system BACS. System pozwala na monitoring online paramatrów poszczególnych baterii (napięcie, temperatura, rezystancja wewnętrzna) a także kondycjonuje napięcie ładowania poszczególnych baterii.

Dla wygody użytkownika zintegrowano system BACS wraz z monitoringiem zasilacza UPS, co pozwala użytkownikowi za pomocą jednej aplikacji poprzez przeglądarkę internetową monitorować cały system zasilania gwarantowanego.