UPS Agpower RMY 90 x 2 wraz z systemem BACS – Warszawa Filmoteka Narodowa

UPS Agpower RMY 90 x 2 wraz z systemem BACS – Warszawa Filmoteka Narodowa

UPS modułowy Agpower RMY 90/15 x 2 wraz z systemem monitoringu baterii BACS

Do zasilania budynku Filomoteki Narodowej w Warszawie zastosowano 2 szt. zasilaczy modułowych Agpower RMY 90 składających się z modułów mocy 15kW. Modułowa konstrukcja umożliwia elastyczną rozbudowę oraz serwis w trybie Hotswap modułów mocy, modułu bypassu oraz modułów zarządzania. Zastosowano baterie typu "front terminal" wykonane w technologii "pure lead" o żywotności 12". W celu zwiekszenia niezawodności systemu zastosowano system monitoringu baterii BACS, który jednocześnie przedłuża żywotność baterii dzięki funkcji equalasingu. W cela zapobieżenia pożarowi zastosowano czujnik stężenia mieszanki wybuchowej wodoru. Ze względu na ograniczony dostęp do pomieszczenia UPS, na korytarzu zamontowano zdalne panele monitorujące pracę zasilaczy UPS.