UPS APC RT 20 kVA z bypassem zewnętrznym i rozdzielnicą RUPS – PCC Rokita w Brzegu Dolnym

UPS APC RT 20 kVA z bypassem zewnętrznym i rozdzielnicą RUPS – PCC Rokita w Brzegu Dolnym

UPS APC RT 20 kVA
z bypassem zewnętrznym i rozdzielnicą RUPS – PCC Rokita w Brzegu Dolnym

W zakładzie produkcyjnym PCC Rokita w Brzegu Dolnym na potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania lini produkcyjnej oraz aparatury sterującej dostarczono i zainstalowano zasilacz UPS APC RT 20kVA. Zasilacz wraz z dodatkowym modułem bateryjnym rozszerzającym autonomię został zamontowany w dostarczonej szafie rack wraz z bezprzerwowym bypassem serwisowym oraz odbiorczą rozdzielnicą dystrybucyjną RUPS. Wykonano dodatkowo instalację elektryczną zasilającą system UPS oraz odbiorczą wraz z doprowadzeniem zasilania od rozdzielnicy RUPS do urządzeń odbiorczych. System został dostarczony z kompletną dokumentacją projektową oraz powykonawczą zgodnie z wymogami zamawiającego.