UPS Cover H Plus 20 kVA z bypassem zewnętrznym – Wydział Chemii UMCS w Lublinie

UPS Cover H Plus 20 kVA z bypassem zewnętrznym – Wydział Chemii UMCS w Lublinie

UPS Cover H Plus 20 kVA
z bypassem zewnętrznym – Wydział Chemii UMCS w Lublinie

Na potrzeby pracowni mikroskopii elektronowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dostarczono i zainstalowano trzy sztuki zasilaczy UPS. Prezentowany obok zasilacz UPS Cover H Plus 20kVA zapenia zasilanie gwarantowane dla największego mikroskopu - Titan. UPS waraz z bezprzerwowym bypassem zewnętrznym został zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielni głównej obok pozostałych zasilaczy: DSP Multipower 10kVA oraz GE LanPro 8kVA.