UPS Cover NH 60 kVA z zestawem baterii – Sąd Rejonowy w Lublińcu

UPS Cover NH 60 kVA z zestawem baterii – Sąd Rejonowy w Lublińcu

UPS Cover NH 60 kVA
z zestawem baterii w Sądzie Rejonowym w Lublińcu

W zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu na potrzeby zapewnienia zasilania gwarantowanego dla stanowisk komputerowych oraz serwerowni została zmodernizowana infrastruktura energetyczna budynku. Firma AG IT Project S.C. dokonała modernizacji sieci zasilającej budynek poprzez rozbudowę rozdzielni głównej, doprowadzenie dedykowanel lini zasilającej do pomieszczenia UPS. W pomieszczeniu zaadoptowanym na potrzeby zasilacza UPS zainstalowano klimatyzację oraz zestaw rozdzielnic zasilających UPSa i zewnętrzny bypass serwisowy. Zainstalowano także rozdzielnicę odbiorczą zasilaną przez UPS Cover NH 60 wraz z zestawem baterii na stelazu. Modernizacji podlegały także rozdzielnice kondygnacyjne. Całość prac została wykonana poza godzinami pracy sądu co zapewniło ciągłość pracy urzędu.