Monitoring energetyczny

W celu zapewnienia jak najwyższej sprawności systemu zasilania należy stale kontrolować poszczególne elementy systemu. Monitoring poszczególnych urządzeń pozwala zminimalizować ryzyko awarii oraz często przekłada się na oszczędności wynikające z optymalizacji sieci elektrycznej.

Monitoring UPS

Zasilacze UPS są podstawowym urządzeniem zapewniającym gwarancję ciągłego i stabilnego zasilania. Zalecany jest jednak monitoring stanu zasilacza oraz konserwacja. Monitorowanie zasilacza UPS może odbywać się na wiele sposobów.

Monitoring bezpośredni poprzez odczyty parametrów pracy z wyświetlacza UPS. Jest to mało wygodne zwłaszcza w przypadku dużych zasilaczy, dlatego warto skomunikować zasilacz bezpośrednio z komputerem (USB, RS232) i poprzez oprogramowanie monitorować stan zasilacza. Komunikacja taka umożliwia bezpieczne wyłączenie zasilacza w przypadku zaniku zasilania. Wygodniejszym sposobem komunikacji z zasilaczem jest sieć Ethernet. Należy wyposażyć UPS w kartę sieciową SNMP. Do karty można podłączyć również czujnik parametrów środowiska: temperatury i wilgotności.

  • CS141BSC
  • CS141L
  • AH-SENS-TH

Sieć Ethernet umożliwia monitoring zasilacza z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej lub smartfonu.

  • CS141

Umożliwiamy także komunikację z zasilaczem poprzez sieć GSM, rozbudowując kartę SNMP o modem. Rozwiązanie takie pozwala na wysyłanie przez UPS informacji o zdarzeniach lub stanie pracy za pomocą wiadomości SMS.

  • GPRS

Często zasilacz montowany jest w serwerowni i zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych, ale jednocześnie chcemy umożliwić monitoring urządzenia osobom trzecim np. ochronie lub portierowi. Umożliwia to zdalny panel sygnalizacyjny. Jest on podłączony do zasilacza i instalowany na recepcji lub na korytarzu przed serwerownią. Za pomocą panelu możemy tylko odczytywać in formacje o stanie zasilacza. W przypadku awarii sieci, przeciążeń lub innych zdarzeń panel wysyła sygnały świetlne i dźwiękowe.

  • Panel Agpower RMP 2
  • Panel

Monitoring energetyczny sieci

UPS nie jest jedynym urządzeniem mającym wpływa na niezawodność zasilania. Do takich urządzeń najeżą także agregaty prądotwórcze, Static Switche, baterie kondensatorów, filtry aktywne jak również zwykłe przełączniki zainstalowane w rozdzielnicach czy poszczególne rozdzielnice wyposażone w analizatory parametrów sieci. Skomunikowanie tych wszystkich urządzeń ( najczęściej poprzez sieć MODBUS ) i zintegrowanie zebranych informacji poprzez dedykowane aplikacje pozwala na pełną kontrolę sieci zasilającej. Firma AG IT Project specjalizuje się w zaawansowanym monitoringu energetycznym. Mamy bogate doświadczenie we wdrażaniu takich rozwiązań opartych na oprogramowaniu Scada lub ION ( Schneider Electric ). Poniżej zamieszczono kilka przykładów aplikacji.

  • Aplikacja
  • Aplikacja
  • Aplikacja

Tak przygotowane aplikacje niejednokrotnie monitorują wiele mediów energetycznych oprócz energii elektrycznej: ciepłą wodę, sprężone powietrze, oświetlenie, gazy techniczne, stany zbiorników z paliwem itp. Pozwala to na oszczędną gospodarkę surowcami energetycznymi. W zakładach przemysłowych pozwala to na wymierne korzyści materialne i bardzo szybki zwrot kosztów związanych z wdrożeniem monitoringu.