Systemy bateryjne

Systemy zasilania gwarantowanego oparte na zasilaczach składają się dwóch komponentów: zasilacza UPS, zasilacza buforowego oraz magazynu energii – baterii. O ile monitoring i konserwacja urządzeń ( zasilaczy ) jest rzeczą oczywistą, baterie często są lekceważone, a nawet pomijane w systemach monitoringu oraz czynnościach konserwacyjnych. Niestety o złym stanie baterii najczęściej dowiadujemy się podczas awarii zasilania.

Jak wydłużyć czas pracy baterii?

Aby maksymalnie wydłużyć czas życia baterii, należy przede wszystkim zapewnić odpowiednie warunki pracy, czyli stabilną temperaturę ( 20°C – 25°C) oraz sprawny układ ładowania. Stan baterii możemy poznać poprzez regularne pomiary rezystancji wewnętrznej baterii i porównywanie wyników pomiarów z parametrami baterii zawartymi w karcie katalogowej producenta baterii.

Systemy zasilania awaryjnego – akumulatory UPS

Użytkownicy, którym zależy na najwyższym poziomie niezawodności systemów zasilania gwarantowanego wdrażają onlinowe systemy monitoringu parametrów baterii oraz kompensacji napięcia ładowania BACS. System taki monitoruje online napięcie ładowania baterii, rezystancję wewnętrzną oraz temperaturę. Składowymi systemu są poszczególne moduły instalowane na każdej baterii oraz kontroler sterujący pracą systemu. Modułowe akumulatory UPS to gwarancja długiego czasu pracy i niezawodności.

Moduły BACS dodatkowo regulują napięcie ładowania baterii, tak aby napięcie ładowania każdej baterii było identyczne, co pozwala znacznie wydłużyć czas życia baterii. Monitoring online pozwala wcześnie wykryć uszkodzone baterie oraz pozwala na wymianę poszczególnych baterii bez konieczności wymiany całego kompletu. Rozwiązanie takie znacznie podnosi niezawodność systemu oraz obniża koszty eksploatacji.

Kliknij na poniższy obraz aby połączyć się z systemem DEMO online

Partnerzy